Agenda

Juni

Augustus

Juli

22       Sangria race D.D. Chique in Breda

24       Reünisten borrel

29       Geïnteresseerden borrel

6            Geïnteresseerden borrel

16          21-diner Vinsma

20          Zomerfeesten met Omni

23 - 31  Lustrumreis

1 - 2      Lustrumreis

21 - 26   Introductie

Wie dit leest trekt een bak